Na przełomie kwietnia i maja oraz czerwca i lipca 2014 roku, odbył się 8-dniowy, wyjazdowy warsztat rozwoju osobistego i zawodowego wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, będących beneficjentami ostatecznymi projektu systemowego „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”.

Uczestnicy wyjazdu mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu ORLE na terenie Gdańska.
Program obejmował warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, na których poruszano zagadnienia związane z tematyką kompetencji społecznych takie jak: odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i barier, umiejętności interpersonalnych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwiązywaniem konfliktów, zastępowania agresji, kontroli stresu, komunikacji, asertywności, uległości, lęku przed porażką i sukcesem, umiejętności adaptacji do zmian, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, aktywne słuchanie, oraz zagadnienia związane z tematyką treningu pracy m.in.: ćwiczenie umiejętności poszukiwania pracy, przygotowanie i opracowanie podstawowych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, poruszanie się po lokalnym i regionalnym rynku pracy.

W trakcie wyjazdu zapewniony był również program rozrywkowy, na który składał się wieczorek integracyjny z poczęstunkiem i oprawą muzyczną, zwiedzanie najważniejszych zabytków w Gdańsku.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.