Zadaniem streetworkerów jest praca z osobami bezdomnymi i objęcie ich wsparciem instytucjonalnym w ramach systemu pomocy społecznej. Stanowisko pracy streetworkerów zostało wyposażone w sprzęt komputerowy oraz podstawowe wyposażenie każdego z pracowników (plecak, telefon, latarka, apteczka).  MOPS w Łodzi pozyskał także z zasobów miasta pomieszczenie na ul. Wschodniej, które służy za siedzibę streeworkerów. Streetworkerzy w ramach instrumentu aktywizacji społecznej realizują Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności dla 30 osób bezdomnych.Streetworkerzy, w centrum Łodzi:

•    motywują i wspierają osoby bezdomne do wyjścia z bezdomności oraz wspomagają ww. osoby w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej,
•    prowadzą ewidencje zgłoszeń o pomoc,
•    współpracują z pracownikami socjalnymi z Wydziałów Pracy Środowiskowej w zakresie wdrożenia programu wychodzenia z bezdomności,
•    współpracują ze Strażą Miejską oraz policją w prowadzeniu wspólnych działań monitorujących,
•    współpracują ze służbą zdrowia,
•    prowadzą nieformalne grupy wsparcia,
•    kierują na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego osób bezdomnych zainteresowanych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej.

Numery telefonów do streetworkerów:

Ania : 798 984 081
Beata: 798 983 672
Antek: 798 983 848
Krzysiek: 798 983 470
Maciejł: 798 984 365
Piotrek: 798 984 344

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.