Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
We wrześniu w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej rozpoczęły się 14 - dniowe turnusy rehabilitacyjne połączone
z warsztatami rozwoju osobistego  i zawodowego. Z wyjazdu skorzysta 118 niepełnosprawnych uczestników projektu. Organizatorem wyjazdu jest Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Katarzyna Piotrowska ul. Bobrowiecka 9, budynek D1, pok.206, 00-728 Warszawa. Uczestnicy projektu mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Perła oraz Dorwit w Dźwirzynie.

W trakcie pobytu na turnusie beneficjenci ostateczni projektu będą mieli zapewnione zabiegi i ćwiczenia rehabilitacyjne połączone z elementami wypoczynku, które wpłyną na ogólną poprawę psychofizycznej sprawności uczestników. Programy zajęć rehabilitacyjnych ustalane są przez lekarza i dostosowywane do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Podczas turnusu odbywać się będą również warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego z zakresu: odkrywania własnych umiejętności, możliwości i barier, umiejętności interpersonalnych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwiązywania konfliktów, zastępowania agresji, kontroli stresu, asertywności, uległości,  lęku przed porażką i sukcesem, zmiany mentalnej postawy, twórczego myślenia, kreatywności w pracy zawodowej, umiejętności adaptacji do zmian, polityki równości płci, bilansu umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, ćwiczenia umiejętności poszukiwania pracy, przygotowania i opracowywania podstawowych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), przygotowania do rozmowy z pracodawcą, poruszania się po rynku pracy, analizy niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, zainicjowania aktywności zawodowej uczestników, omówienia problemu stereotypizacji zawodów. 

Każdy uczestnik turnusu, zostanie zaopatrzony w: szlafrok, piżamę, klapki pod prysznic oraz dwa ręczniki.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.