Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, mających na celu aktywizację zawodową i społeczną. Formy wsparcia, którymi zostaną objęci uczestnicy projektu:

•    Warsztaty Rozwoju Osobistego i Zawodowego,
•    Kurs z podstaw obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych,
•    Staże,
•    Szkolenia zawodowe,
•    Talony na żywność,
•    Vouchery na usługi społeczne,
•    Sfinansowanie części kosztów nauki,
•    Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,
•    Zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej,
•    Streetworking,
•    Warsztaty motywacji społecznych i zawodowych dla osób bezdomnych,
•    Poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, prawne i psychologiczne),
•    Wsparcie towarzyszące.

Ponadto w ramach działań o charakterze środowiskowym będą zorganizowane imprezy:
•    Zajęcia teatralno artystyczne dla dzieci uczestników projektu i ich otoczenia,
•    Wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik”,
•    Impreza Mikołajkowa,
•    Zakup biletów do teatru dla uczestników projektu i ich dzieci,
•    Wyjazd integracyjny dla uczestników projektu i ich dzieci,
•    Organizacja targów usług społecznych i zawodowych dla uczestników projektu.
 
Celem  imprez będzie integracja społeczności lokalnych.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.