Analiza sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Łodzi wskazuje na potrzebę działań zintegrowanych i kompleksowych, obejmujących  zarówno usługi w zakresie przywracania do pełnienia ról społecznych jak i ułatwiających powrót na rynek pracy. Konieczne staje się kształtowanie wśród klientów pomocy społecznej kluczowych umiejętności społecznych oraz zawodowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi  proponuje zatem realizacje projektu „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”, który poprzez rozbudowanie oferty wsparcia o instrumenty aktywnej integracji przyczyni się do wzrostu potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu oraz da możliwość powrotu na rynek pracy oraz powrotu do życia społecznego. Projekt poprzez skierowanie działań do grupy dyskryminowanej w społeczeństwie  przyczyni się do zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego,  poprawy sytuacji materialno – bytowej oraz wzrostu poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia.

Cel główny projektu:
Rozwój aktywnej integracji wśród klientów MOPS w Łodzi oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Cele szczegółowe:
- wzrost potencjału społeczno – zawodowego uczestników projektu,
- zwiększenie potencjału kadrowego MOPS w Łodzi,
- poprawa sytuacji materialno – bytowej uczestników projektu,
- wzrost poziomu integracji społecznej uczestników projektu i ich otoczenia.

     


    Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.