Działania realizowane w 2015 roku


W związku z przedłużeniem projektu do 31 czerwca br. w Klubach Integracji Społecznej rozpoczęły się działania mające na celu aktywizację społeczną i zawodową oraz zwiększenie szans na sprawne funkcjonowanie na rynku pracy wśród uczestników naszego projektu. Osoby, które podpisały dokumenty rekrutacyjne biorą udział w 7-dniowych Warsztatach Rozwoju Osobistego i Zawodowego.
Program warsztatów obejmuje:
•    budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie,
•    doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,  autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem,
•    trening asertywności,
•    umiejętność poszukiwania pracy, analizowania ofert pracy,
•    naukę przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,
•    aspekty prawne rynku pracy, poradnictwo prawne,
•    psychologia postaci (doradztwo z zakresu prawidłowego wizerunku i wizażu).Ponadto zapewniono uczestnikom projektu wsparcie towarzyszące, tj.:
- opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), koszty dojazdów uczestników związane z uczestnictwem w projekcie, wyżywienie podczas zajęć, prace społecznie – użyteczne, voucher na usługę fryzjerską, uczestnictwo w środowiskowych formach aktywizujących lokalną społeczność.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.