Uczestnikami projektu mogą zostać osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, w tym młodzież w wieku 15-25 lat przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pełnoletni wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.