Przedłużenie projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi otrzymał zgodę na przedłużenie realizacji projektu systemowego do 30 września 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”.


Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących  klientami pomocy społecznej, podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego przez przygotowanie tych osób do wejścia i integracji na rynku pracy.
W okresie od lipca do września w ramach kontraktów socjalnych planujemy objąć wsparciem 120 osób. Uczestnicy projektu wezmą udział w 6-dniowych warsztatach rozwoju osobistego
i zawodowego, poradnictwie z zakresu wizerunku i wizażu, pracach społecznie użytecznych
a także zostaną objęci wsparciem finansowym zgodnie z przepisami  ustawy o pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktowania się
z pracownikiem socjalnym.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.