PODSUMOWANIE – EDYCJA 2012
Zakończyła się kolejna edycja projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pt.: „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój form aktywnej integracji. Uczestnikami projektu były osoby korzystające z pomocy społecznej, zatrudnione bądź nie zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej oraz wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku 15-25 lat w trakcie procesu usamodzielnienia. Uczestnikom projektu zaoferowano:


•    warsztaty kompetencji społecznych (przeprowadzono dla 826 uczestników),
•    warsztaty ABC przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych (ukończyło 95 osób),
•    kurs z podstaw obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych (ukończyły 92 osoby),
•    indywidualne doradztwo zawodowe (skorzystało 1046 osób),
•    poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne i prawne, (skorzystało 76 osób),
•    poradnictwo pedagogiczne (skorzystało 31 osób),
•    szkolenia zawodowe w następujących dziedzinach:
1.    Bukieciarstwo z elementami decupage oraz trening pracy (ukończyło 37 osób),
2.    Fryzjer wraz z treningiem pracy (ukończyły 24 osoby),
3.    Kosmetyczka wraz z treningiem pracy (ukończyły 42 osoby),
4.    Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli oraz trening   pracy (ukończyło 130 osób),
5.    Obsługa kas fiskalnych z elementami fakturowania i minimum sanitarnym (ukończyło 87 osób),
6.    Operator koparko-ładowarki wraz z treningiem pracy (ukończyło 61 osób),
7.    Opiekun osób starszych wraz z treningiem pracy (ukończyło 26 osób),
8.    Opiekunka dziecięca wraz z treningiem pracy (ukończyły 23 osoby),
9.    Pracownik administracyjno-biurowy wraz z treningiem pracy (ukończyło 55 osób),
10.    Podstawy księgowości wraz z treningiem pracy (ukończyły 4 osoby),
11.    Ochrona osób i mienia bez licencji wraz z treningiem pracy (ukończyło 14 osób),
12.    Spawanie MAG i TIG wraz z treningiem pracy (ukończyło 12 osób),
13.    Prawo jazdy kat. C (ukończyło 8 osób),
14.    Prawo jazdy kat. B (ukończyły 143 osoby),
15.    Kurs prawa jazdy kat. C+E (ukończyła 1 osoba),
16.    Grafik komputerowy wraz z treningiem pracy (ukończyła 1 osoba),
17.    Pilarz wraz z treningiem pracy (ukończyła 1 osoba),
18.    Przedstawiciel handlowy wraz z treningiem pracy (ukończyły 52 osoby),
19.    Kurs kadrowo - płacowy wraz z treningiem pracy (ukończyło 5 osób),
20.    Szkolenie Kucharz wraz z treningiem pracy (ukończyło 8 osób),
21.    Malarz wraz z treningiem pracy (ukończyła 1 osoba),
22.    Pracownik remontowo – budowlany – wraz z treningiem pracy (ukończyło 10 osób),
23.    Elektryk wraz z treningiem pracy (ukończyło 6 osób),
24.    Hydraulik wraz z treningiem pracy (ukończyło 8 osób),
25.    Pilarz wraz z treningiem pracy (ukończyła 1 osoba),
26.    Konserwator terenów zielonych (ukończyło 28 osób).

•    zajęcia aktywizacyjne dla osób ze środowiska romskiego, mniejszości etnicznych i uchodźców (ukończyło 26 osób),
•    spotkania grup samopomocowych o charakterze integracyjnym, które miały na celu zaangażowanie uczestników wokół wspólnego celu (ukończyło 35 osób),
•    opiekę nad osobami zależnymi w trakcie uczestnictwa w szkoleniach (udzielono opieki 16 osobom),
•    udział w turnusach rehabilitacyjnych (skorzystało 85 osób), oraz zespołach ćwiczeń psychoruchowych (skorzystały 44 osoby),
•    zorganizowano 6 imprez społeczno-kulturalnych pod hasłem Europejski Dzień Sąsiada oraz jedną imprezę Mikołajkową połączoną z wręczaniem paczek świątecznych dla dzieci uczestników projektu,
•    zorganizowano wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla dzieci uczestników projektu (wyjechało 380 dzieci), oraz wycieczkę do Arboretum w Rogowie (wyjechało 36 dzieci),
•    dla dzieci uczestników projektu i ich otoczenia na świetlicach szkolnych prowadzone były zajęcia wyrównawcze (udzielono 1239 godzin wsparcia),
•    prace społecznie – użyteczne (skorzystało 249 osób),
•    vouchery na basen dla osób niepełnosprawnych (skorzystało 96 osób),
•    vouchery na kompleksową usługę fryzjerską (skorzystało 895 osób),
•    vouchery na dowolny seans filmowy w kinie (skorzystało 1100 osób),
•    pomoc i wsparcie streetworkerów dla bezdomnych mieszkańców miasta.Działania podejmowane w ramach projektu zakończyły się 31 grudnia 2012 roku, w których  MOPS objął wsparciem łącznie 1138 osób.

Ponadto doposażono stanowiska pracy osób zaangażowanych w realizację projektu zakupując sprzęt komputerowy oraz meble niezbędne do wyposażenia pomieszczeń biurowych w Wydziałach Pracy Środowiskowej MOPS, Punktach Pracy Socjalnej oraz biurze projektu.
W roku 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie ubiega się o dofinansowanie na kontynuację projektu, w związku z tym aplikował do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o przyznanie dofinansowania na ten cel łącznie w wysokości 10 713 284,85 zł.Zespół zarządzający projektem pragnie podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu za trud włożony w płynny przebieg projektu.
”CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.