ZAKOŃCZENIE KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU „NOWY OBRAZ POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI” W ROKU 2011 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje od 2008 r. projekt systemowy pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do chwili obecnej w projekcie wzięło udział ok. 2800 osób. Beneficjantami Ostatecznymi projektu są osoby korzystające z pomocy społecznej. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój form aktywnej integracji.


Uczestnikom projektu zaoferowano m.in.:

  • warsztaty aktywności zawodowej,
  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • trening pracy,
  • kurs z podstaw obsługi komputera,
  • szkolenia zawodowe np. operator koparko-ładowarki, bukieciarstwo, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, obsługa kas fiskalnych, spawanie metodą MAG i TIG, opiekunka domowa, pracownik administracyjno-biurowy, moduł fryzjersko – kosmetyczny, ochrona osób i mienia bez licencji, prawo jazdy kat. B,
  • uczestnictwo w grupach wsparcia oraz Spotkaniach Grupy Rodzinnej,
  • udział w imprezach środowiskowych  pod hasłem Europejski Dzień Dzielnicy,
  • udział w turnusach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
  • wyjazd na kolonie dla podopiecznych uczestników projektu,
  • opiekę nad osobami zależnymi w trakcie uczestnictwa w szkoleniach.W roku 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łodzi ponownie ubiega się o dofinansowanie na kontynuację projektu.


„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.